Dit protocol biedt een handreiking om de blootstelling en de risico’s middels een snelle en simpele aanpak zo goed mogelijk te schatten, zowel voorafgaand als tijdens de sanering.