Een overzicht van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan organisaties en professionals die coloscopieën willen uitvoeren na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Om een landelijk uniforme kwaliteit te bereiken, zijn kwaliteitseisen voor coloscopiecentra en endoscopisten opgesteld. Deze eisen zijn van toepassing op de toelating en de auditing. In het protocol is ook beschreven hoe de procedures voor toelating en auditing verlopen. Het protocol in het Engels wordt niet herzien.

De meest recente versie van het protocol toelating en auditing coloscopie kunt u vinden via de link onder 'Download'.