Een overzicht van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan organisaties en professionals die de pathologie willen beoordelen van coloscopieën na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Om een landelijk uniforme kwaliteit te bereiken, zijn kwaliteitseisen voor pathologielaboratoria opgesteld. Deze eisen zijn van toepassing op de toelating en de auditing. In het protocol is ook beschreven hoe de procedures voor toelating en auditing verlopen.

De meest recente versie van het protocol toelating en auditing pathologie kunt u vinden onder 'Download'.