Go to abstract

Samenvatting

Het erkenningstraject wordt breed gewaardeerd en heeft de afgelopen jaren goed gefunctioneerd: het maakt de kwaliteit van interventies voldoende inzichtelijk en het stimuleert de kwaliteitsverbetering bij de ontwikkeling van interventies. Over de betekenis in de praktijk ligt de mening over de bijdrage van het traject genuanceerder: dat het traject niet voldoende bij de praktijk aansluit is het meest geuite punt van kritiek. Concreet betekent dit dat complexe interventies niet goed in het systeem passen en dat de meerwaarde van erkenning nog onvoldoende duidelijk is. Ook geven professionals aan te weinig tijd te hebben om hun interventies voor erkenning in te dienen. Verbeterpunten zijn onder andere: stel de eisen voor onderzoek van effectiviteit bij en breng de meerwaarde van erkenning voor interventie-eigenaren sterker naar voren.

Uit aanvullend onderzoek op het terrein van gezondheidsbevordering blijkt dat specifieke aandacht nodig is voor de vraag 'wat werkt voor wie onder welke omstandigheden?' Maak dus explicieter waar erkende interventies uit bestaan en wat ze veronderstellen van de lokale context. En bied een breder palet aan leeren verbeterprocessen, zoals ondersteuning van professionals, om het functioneren van de gezondheidsbevordering te verbeteren.

Dit blijkt uit de evaluatie die in 2011 is uitgevoerd naar het proces en resultaat van het erkenningstraject voor interventies.

Abstract

The Dutch Recognition System Interventions is well appreciated and has functioned as intended and planned: the system provides more insight into the quality of interventions and triggers quality improvement in the development of new interventions. The extent in which the recognition system contributes to improving professional practice remains less clear; its lack of connection with the practice of public health and youth (social) care was a concern that was raised often. Complex interventions do not fit easy in the system, the added value of a recognition is still insufficiently understood and professionals do not have the required time to submit their intervention. Suggestions for improvement include adjustment of the requirements for effectiveness and communication of the added value of a recognition for the owners.

Additional research with respect to health promoting practice, showed that a more specific question needs to be answered: what works and under which circumstances or conditions? The various elements that make up an intervention have to be identified more explicitly, as should the necessary requirements for implementation at local level. In addition, a broader package of learning and improvement processes is needed to improve health promoting practice.

This was all shown in the evaluation of the process and outcomes of the Recognition System Interventions, that was conducted in 2011.

Overig

Grootte
546KB