Go to abstract

Samenvatting

Straatverlichting met energie-efficiente leds (licht emitterende dioden) kan helpen om het energieverbruik in Nederland te verminderen. De beperkingen van deze relatief nieuwe technologie moeten nog wel nader worden onderzocht. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, waarin het gebruik van leds binnen de bebouwde kom is vergeleken met conventionele compacte fluorescentielichtbronnen en hogedruk natriumlampen. Om aan de Kyoto-doelstellingen te kunnen voldoen, werkt de Nederlandse overheid onder andere aan energiezuiniger verlichting. Straatverlichting is belangrijk voor de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid. Om deze functies te kunnen vervullen, moet openbare verlichting aan eisen voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van lichtsterkte. Ten opzichte van compacte fluorescentielampen, die vanwege hun warmwitte licht in woonwijken worden gebruikt, verbruiken leds 15 tot 27 procent minder energie. Vergeleken met hogedruk natriumlampen verbruiken leds juist meer. Aangezien leds sterk in ontwikkeling zijn, is de verwachting dat dit spoedig verbetert. De efficiency van leds zou aanzienlijk verbeteren als er meer rekening wordt gehouden met de kleurgevoeligheid van het oog. Momenteel vindt discussie plaats over de richtlijnen voor openbare verlichting waarin dit tot nu toe niet is meegenomen. Bij daglicht is het oog namelijk optimaal gevoelig voor groen en geel licht, maar in het donker meer voor blauw en groen licht. Aangezien van groen en blauw licht minder nodig is voor voldoende zicht in het donker, is het energiezuiniger. De keerzijde is dat mensen deze lichtkleur niet altijd als prettig ervaren. Daarnaast vergt wisseling tussen groengele en blauwgroene lichtbronnen een aanpassing van de ogen die enkele minuten tijd kost. Gedurende deze tijd is het gezichtsvermogen beperkt.

Abstract

Public lighting with energy efficient leds (light emitting diodes) may help to reduce energy consumption in the Netherlands. The limitations of this new technique need however further research. In this report luminaries based on led technology are compared with luminaries with conventional compact fluorescent lamps and high pressure sodium lamps. In order to meet the Kyoto protocol the Dutch government stimulates the use of more energy efficient lighting.
Public lighting serves traffic safety, social safety and livability. In order to fulfill these services, several demands are put on public lighting, for example illuminance should be sufficient. With respect to compact fluorescent lamps, which are favorable in residential areas because of the warm white light, the led alternative requires 15 to 27 percent less energy. Compared to high pressure sodium lamps however, leds need more energy. Because of the fast development it is espected that leds will perform better in near future.
The efficiency of leds would improve considerably if the spectral sensitivity of the eye is taken into account. Currently, the guidelines for public lighting are a matter of debate because the spectral sensitivity of the eye is ignored. In daylight the eye has an optimal sensitivity for green-yellow light but at low light levels for blue-green. As less blue-green is required for sufficient visibility, it is more energy efficient. The drawback is that people do not appreciate this light colour as comfortable. Moreover, switching between green-yellow and blue-green light sources requires few minutes of adaptation time. During this period of time, the eyesight is limited.

Resterend

Grootte
1.07MB