Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport beschrijft analytisch-chemisch onderzoek naar de extractie-efficientie van een koningswaterdestructie in een gesloten magnetronsysteem voor 25 elementen in milieu-monsters. De extractie-efficienties waren afhankelijk van de magnetroncondities met name voor de elementen Al, Ba, Ca, Cr, K, Sr, Ti en V. Bij een op druk gestuurd programma was de inhoud van het druk/temperatuur monitorvat (met name de hoeveelheid organisch stof van het monster) bepalend voor de extractie-efficientie. Indien het programma zodanig werd aangepast dat de ingestelde druk niet bereikt werd, werd de reproduceerbaarheid verbeterd en was de extractie-efficientie onafhankelijk geworden van de inhoud van het monitorvat. Bij gelijk-blijvende magnetroncondities was de extractie-efficientie onafhankelijk van de ingewogen hoeveelheid materiaal, het destructievolume en de zuur:water verhouding. De extractie-efficientie van HNO3 of HNO3/H2O2 was lager dan die voor koningswater, met name voor de elementen Ca, Cr, Fe, Sb, Ti en V. De extractie-efficientie van koningswater was per element en per monster verschillend en lag tussen 1-100% van het totale gehalte.

Abstract

This report describes analytical chemical research on the extraction efficiency of aqua regia in a closed microwave system for 25 elements in environmental samples. The extraction efficiencies were dependent on the microwave conditions, particularly for Al, Ba, Ca, Cr, K, Sr, Ti and V. The contents of the pressure/temperature monitoring vessel (particularly the amount of organic material in the sample) determined the extraction efficiency in a program controlled by pressure. When the program was adapted in such way that the set pressure was not reached, the reproducibility improved and the extraction efficiency became independent of the contents of the monitoring vessel. At constant microwave conditions the extraction efficiency was independent of the amount of sample, the volume of the acid mixture and the ratio acid:water. The extraction efficiency for HNO3 or HNO3/H2O2 was lower than for aqua regia, particularly for Ca, Cr, Fe, Sb, Ti and V.

Overig

Grootte
0MB