Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek.Bijzondere diagnostiek voor Coxiella burnetii (q-koorts) wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
 

Meldingsplicht
Q-koorts is een Groep C meldingsplichtige infectieziekte.
 

Inzend informatie Coxiella burnetii diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
real-time PCRpolymerase chain reaction
 • humaan weefsel*, EDTAEthyleendiaminetetra-azijnzuur-bloed, sputum, serum
 • na overleg
 • -
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • F.A.G. Reubsaet
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-21858191
 • #
 • -
serologie immuunfluorescentie/ELISAEnzyme-Linked Immunosorbent assay
 • serum
 • Q-koorts
 • 7 d
 • -
 • -
PCR
 • serum, EDTA plasma, weefsel
 • Q-koorts
 • 2 d
 • -
 • -