Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Rabiësvirus wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Meldingsplicht
Rabiësvirus is een Groep B1 meldingsplichtige infectieziekte.
 

Inzend informatie Rabiësvirus diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
EBLV-1 PCRpolymerase chain reaction
 • hersenmateriaal
 • -
 • 7 d
 • Wageningen Bioveterinary Research- Lelystad
 • -
 • -
 • 032-0238302
 • -
 • -
IFT (FAVN)
 • serum
 • niet gevalideerd op humaan materiaal
 • 12 d
 • Wageningen Bioveterinary Research- Lelystad
 • -
 • -
 • 032-0238302
 • -
 • -
PCR
 • na overleg
 • na overleg
 • 1-3 d
 • Erasmus MCErasmus University Medical Center Rotterdam
 • -
 • -
 • 010-7033510
 • -
 • -
VNTvirus neutralisation test 17e
 • serum
 • -
 • 1-7 d
 • Erasmus MC Rotterdam
 • -
 • -
 • 010-7033510
 • -
 • -