In de rechterkolom kunt u de volgende presentaties en het verslag van de RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten) Invitational Conference 'AMR Antimicrobial Resistance (Antimicrobial Resistance ) in de OGZ openbare gezondheidszorg (openbare gezondheidszorg) en rol/taak GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' downloaden:

  • Verslag
  • Programma en Stellingen
  • Aura Timen: een schets maatschappelijk probleem van de AMR en de publieke gezondheid.
  • Clementine Wijkmans: de kerkpunten van de GGD in de aanpak AMR en nu verder! Tonen van medisch leiderschap.
  • Sabine de Greeff: het vóórkomen van AMR in Nederland - (recente) trends en toekomstperspectief.
  • Leonie Jansen: het BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen)-team in de regio Utrecht.
  • Florine Frakking: hoe werkt het signaleringsoverleg AMR, wat kan de GGD hiermee?
  • Silke Davids: regionale zorgnetwerken AMR - wat zijn de voorlopige ideeën?