In de rechterkolom kunt u de volgende presentaties en het verslag van de RACRegionale Arts Consulenten Invitational Conference 'AMRAntimicrobial Resistance in de OGZopenbare gezondheidszorg en rol/taak GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst' downloaden:

  • Verslag
  • Programma en Stellingen
  • Aura Timen: een schets maatschappelijk probleem van de AMR en de publieke gezondheid.
  • Clementine Wijkmans: de kerkpunten van de GGD in de aanpak AMR en nu verder! Tonen van medisch leiderschap.
  • Sabine de Greeff: het vóórkomen van AMR in Nederland - (recente) trends en toekomstperspectief.
  • Leonie Jansen: het BRMObijzonder resistente micro-organismen-team in de regio Utrecht.
  • Florine Frakking: hoe werkt het signaleringsoverleg AMR, wat kan de GGD hiermee?
  • Silke Davids: regionale zorgnetwerken AMR - wat zijn de voorlopige ideeën?