Regelmatig hebben GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en te maken met gastro-enteritisuitbraken. Vaak is een uitbraak niet beperkt tot 1 GGD-regio maar boven-regionaal. Door gerichte bronopsporing in samenwerking met andere GGD’en, het Centrum Infectieziektebestrijding (CIbCentrum Infectieziektebestrijding) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), kan in een aantal gevallen de bron achterhaald worden.

Om inzicht in elkaars werkwijze te verschaffen en de samenwerking tussen GGD, CIb en NVWA te bevorderen, bieden de regionale artsen-consulenten (RACRegionale Arts Consulenten) en de alimentair en veterinair consulenten van de NVWA u deze scholingsmiddag aan.

De middag start met een introductie op het thema zowel vanuit het humane perspectief als vanuit de positie van de NVWA. Vervolgens staat voor de verdere middag een simulatie-oefening van een voedseluitbraak centraal.

Datum 28 september 2015 van 12.30–17.00 uur

Locatie RIVM, Bilthoven

Aanmelden via de website