Tijdens deze scholingsmiddag hebben de sprekers uit het netwerk de toepassing van de diagnostiek binnen de openbare gezondheidszorg belicht, ieder vanuit hun eigen specifieke perspectief. 

In de rechterkolom kunt u de presentaties downloaden