Radon en thoron zijn edelgassen. Dat betekent dat je ze na inademen ook gewoon weer uitademt. Het inademen van radon of thoron zelf heeft dus géén directe invloed op de gezondheid. Uit radon en thoron ontstaan van nature niet-gasvormige radioactieve stoffen die we dochters noemen. Deze stoffen hechten zich gemakkelijk aan minuscule stofdeeltjes in huis. Na inademen kunnen de stofdeeltjes in de longen achterblijven. Doordat de radioactieve stoffen daar verder vervallen, geven ze straling af die de cellen in de longen kan beschadigen. Dit verhoogt de kans op het ontstaan van longkanker.

Het risico op negatieve gezondheidseffecten?

Als iemand weinig radon- en thorondochters inademt, is de kans op longkanker erg klein. Naarmate de blootstelling toeneemt, neemt ook het risico toe. Gedrag beïnvloedt de schadelijkheid van straling in de longen. Na vele jaren van onderzoek staat vast dat de negatieve gezondheidseffecten van blootstelling aan radon- en thorondochters voor rokers veel sterker zijn dan voor nooit-rokers. Rokers hebben sowieso een veel grotere kans om longkanker te krijgen, maar hun (extra) risico door blootstelling aan radon- en thorondochters is in vergelijking met nooit-rokers dus ook hoger: de effecten van roken en radon- of thorondochters versterken elkaar.

 

 

Relatie blootstelling radon en thoron en gezondheidseffecten

Onderzoek naar de relatie tussen blootstelling aan radon of thoron en het optreden van gezondheidseffecten is niet eenvoudig. De getallen die het verband leggen tussen blootstelling en de kans op kanker zijn nog onzeker en in de wetenschappelijke wereld is er nog veel discussie over dit onderwerp. Op basis van wat er nu allemaal bekend is, kunnen we wel een schatting geven van het aantal gevallen van longkanker door radon en thoron. 

We schatten in dat blootstelling aan radon- en thorondochters verantwoordelijk is voor circa vierhonderd gevallen van longkanker per jaar. Dat betreft vooral rokers. De onzekerheidsmarge van deze schatting loopt uiteen van honderd tot achthonderd gevallen per jaar. Merk op dat deze berekening gebaseerd is op epidemiologisch onderzoek. Een betere mogelijkheid is er niet, want bij specifieke gevallen van longkanker kunnen we de oorzaak (roken, radon, thoron of een combinatie daarvan) niet bepalen. Jaarlijks krijgen in Nederland bijna twaalfduizend mensen longkanker, voornamelijk als gevolg van (mee)roken.

Maatregelen om de concentratie van radon en thorondochters in de woning te verlagen

In de woning kunnen radon en thoron ophopen. Ventileren van de woning verlaagt de hoeveelheid aanwezige radon en thoron.

   

Om uw huis goed te ventileren moet u dag en nacht voldoende ventilatieroosters en klepraampjes openzetten. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is van mening dat voor een gemiddelde woning in Nederland de kosten van andere maatregelen dan goed ventileren niet opwegen tegen de baten. Het effect van de maatregelen zal minimaal zijn.

Vragen?

Voor vragen over ventilatie kunnen mensen het best terecht bij hun regionale GGD.