Uit twee recente onderzoeken van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat op vrijwel alle meetlocaties de concentraties van zowel radon als thoron laag zijn. In 2016-2017 onderzocht het RIVM de radon- en thoronconcentraties op ruim 400 werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland. In 2013 en 2014 onderzocht het RIVM ongeveer 2500 woningen in Nederland vanaf bouwjaar 1930. Voor radon zien we verschillen per regio en per bouwperiode.           

Recent onderzoek


De afgelopen jaren heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verschillende onderzoeken gedaan naar radon en thoron in het binnenmilieu. In het meest recente onderzoek heeft het RIVM in de periode 2016-2017 de jaargemiddelde radonconcentratie en de jaargemiddelde concentratie van thorondochters bepaald in een groep van enkele honderden werkplekken en openbare gebouwen.  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

We rapporteren concentraties van radon en thoron in Becquerel per kubieke meter (Bq/m3becquerel per kubieke meter). Becquerel staat voor het aantal atomen dat per seconde vervalt. Het is de meeteenheid voor radioactiviteit. Als we het hebben over een (radio)activiteitsconcentratie (bijvoorbeeld in lucht), dan wordt die uitgedrukt in Bq/m3. Een activiteitsconcentratie van 1 Bq/m3 in lucht betekent dat er in één kubieke meter lucht per seconde één atoom vervalt. Meer uitleg over radioactiviteit en radon en thoron vindt u op pagina 53 tot en met 62 (Bijlage 1) van het rapport ’Radon, thoron en gammastraling op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen in Nederland’.

Resultaten recent onderzoek

De gemiddelde concentratie radon op de meetlocaties op werkplekken en in openbare gebouwen is 15,9 Bq/m3. Dit is laag in vergelijking met andere landen in Europa. Wereldwijd is de radonconcentratie gemiddeld 40 Bq/m3. De gemeten radonconcentraties liggen vrijwel allemaal onder het referentieniveau in Nederland van 100 Bq/m3.

Het RIVM heeft in dit onderzoek gemiddeld 0,42 Bq/m3 thoron gemeten. In andere landen is nog weinig onderzoek gedaan naar thoron in gebouwen. Wat we in dit onderzoek op werkplekken en in openbare gebouwen aan thoron hebben gemeten ligt in lijn met de waarden die volgens internationale organisaties (UNSCEARUnited Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation en ICRPInternational Commission on Radiological Protection) in gebouwen verwacht kunnen worden.

Eerder onderzoek in woningen

In de periode 2013-2014 heeft het RIVM de jaargemiddelde radonconcentratie en de jaargemiddelde concentratie thorondochters in 2500 woningen (gebouwd vanaf 1930) bepaald. Dit onderzoek is destijds uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Hieruit blijkt dat in vrijwel alle Nederlandse woningen de concentraties van zowel radon als thoron laag zijn. De radonconcentratie in woningen bedraagt gemiddeld 15,6 Bq/m3. Voor radon zien we verschillen per regio en per bouwperiode. In het onderzoek is een jaargemiddelde thorondochterconcentratie bepaald van 0,64 Bq/m3 in woningen.

Video Natuurlijke straling op werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar natuurlijke straling op werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland. In deze video worden kort de resultaten van het onderzoek besproken
Sprekers: Pauline Goemans,onderzoeker stralingsbescherming. Ronald Smetsers, topexpert straling.