Radon en thoron zijn radioactieve edelgassen die van nature ontstaan in bodem en bodemmaterialen. Van daaruit komen ze in woningen en gebouwen terecht. Daarom treffen we radon en thoron in alle woningen en gebouwen aan . Soms weinig en soms iets meer. In de buitenlucht zijn radon en thoron altijd in kleine hoeveelheden aanwezig. In gebouwen en woningen kunnen ze zich ophopen, waardoor concentraties van radon en thoron binnenshuis hoger zijn dan buiten.

Iedereen wordt blootgesteld aan energierijke (ioniserende) straling. Voor een deel komt dat doordat straling van nature voorkomt. Straling wordt ook gebruikt voor andere toepassing, zoals röntgenfoto’s, of een CT-scan. Blootstelling aan straling kan leiden tot ongewenste effecten.  Daarom is het belangrijk dat we de blootstelling aan straling zo laag als mogelijk houden.

Radon en thoron zijn radioactieve elementen die van nature in onze omgeving aanwezig zijn. Hoewel de blootstelling aan radon in Nederland beperkt is in vergelijking met andere Europese landen, maakt het een belangrijk deel uit van de totale blootstelling aan straling van Nederlanders. Meer informatie over de blootstelling aan straling in Nederland vindt u onder het onderwerp  ‘Stralingsbelasting in Nederland’. Deze webpagina gaat over de blootstelling van Nederlanders aan radon en thoron, het onderzoek naar deze stoffen, de effecten die radon en thoron kunnen hebben op de gezondheid en wat de Rijksoverheid en u zelf eraan (kunnen) doen. 

Meer informatie over de situatie in Nederland