De tiende editie van de Staat van Infectieziekten is verschenen. Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen in het buitenland beschreven die voor Nederland relevant zijn. Elk jaar komt een thema aan bod. Dit jaar zijn de economische implicaties van infectieziekten belicht. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het RIVM de beleidsmakers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Belangrijkste gebeurtenissen van 2014

In het eerste hoofdstuk worden uitbraken en verheffingen van infectieziekten in binnen- en buitenland besproken. De uitbraak van mazelen in 2013-2014 was de meest in het oog springende infectieziekte van dat jaar. De uitbraak vond plaats in het gebied van de bijbelgordel en startte in mei 2013 en liep door tot februari 2014. De eerste 2 patiënten werden gerapporteerd in provincie Zuid-Holland op een gereformeerde school. Daarnaast was er intensieve aandacht voor de bestrijding van MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-Coronavirus, omdat voor het eerst in Nederland deze diagnose werd gesteld bij 2 patiënten, en hoge alertheid ten gevolge van de ebola-uitbraak in West-Afrika. Het hoofdstuk bevat verder een overzichtstabel met het totaal aantal gemelde infectieziekten in 2014 in het kader van de Wet Publieke gezondheid.

Economische implicaties van infectieziekten

Elk jaar komt in de Staat van Infectieziekten een thema aan bod; dit jaar zijn de economische implicaties van infectieziekten belicht, waaronder de kosten voor de behandeling, preventie en bestrijding; en mogelijkheden om kosten en baten aan elkaar te relateren.

Zo zijn de kosten berekend voor de mazelenepidemie in 2013 (2700 zieken; 3,9 miljoen euro) Figuur 1) en voor de Salmonella Thompson-uitbraak door besmette gerookte zalm in 2012 (1149 zieken; 1,7 miljoen euro). De grootste financiële kostenposten bij de mazelenuitbraak waren de werkzaamheden van betrokken GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en de kosten van ziekenhuisopnames van ernstig zieke patiënten. De grootste financiële kostenposten bij de Salmonella-uitbraak waren de inzet van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om de bron van de besmetting op te sporen en de kosten van ziekenhuisopname van ernstig zieke patiënten.

In deze Staat wordt ook toegelicht hoe kosten en de opbrengsten van interventies met elkaar kunnen worden vergeleken en hoe budgetten het meest efficiënt voor de gezondheidszorg kunnen worden ingezet. In dit rapport zijn de meest gebruikte methoden van kosteneffectiviteitsstudies en bijbehorende uitkomstmaten toegelicht.

Figuur 1. De kosten van de mazelenepidemie in Nederland in 2013-2014 naar verschillende categorieën


Het rapport is te downloaden via: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/november/State_of_Infectious_Diseases_in_the_Netherlands_2014

Auteurs

P. Bijkerk, A.W.M. Suijkerbuijk, A.K. Lugnér, D.R.E. Nijsten, S.J.M. Hahné, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven

Correspondentie

Paul.Bijkerk@rivm.nl