Het RIVM heeft in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit)) de responstijden berekend voor de beoordeling van mensen die acute GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)-zorg nodig hebben.

&nbsp