Per email (07 november 2013) legde Zembla een aantal vragen over hormoonverstorende stoffen aan het RIVM voor. In deze notitie gaat het RIVM allereerst kort in algemene zin in op (verstoring van) het hormonaal systeem. Daarna volgt een antwoord op de gestelde vragen.