Per email (07 november 2013) legde Zembla een aantal vragen over hormoonverstorende stoffen aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor. In deze notitie gaat het RIVM allereerst kort in algemene zin in op (verstoring van) het hormonaal systeem. Daarna volgt een antwoord op de gestelde vragen.