Koolstofnanobuisjes worden vaak genoemd als een voorbeeld van een nanomateriaal met een gezondheidseffect voor mensen die eraan worden blootgesteld. De specifieke soort (MWCNT -7) is vanwege de lengte en diameter ingedeeld als mogelijk kankerverwekkend (klasse 2B). Voor de vele andere typen nanobuisjes (klasse 3) is volgens IARC International Agency for Research on Cancer (International Agency for Research on Cancer) hiervoor onvoldoende bewijs. De ontwikkelingen op gebied van onderzoek naar mogelijke kankerverwekkendheid van CNTs gaan snel. Het RIVM volgt deze ontwikkelingen. Duidelijkheid over de kankerwekkendheid van koolstofnanobuisjes is zeer gewenst. Denk bijvoorbeeld aan consumentenveiligheid of toepassing in innovatie. Vanwege de vele verschillende typen ligt groepering op basis van rigiditeit, lengte en diameter voor de hand. Zowel de OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) als de industrie heeft hierin al stappen gezet. Prioriteit voor deze generieke indeling van koolstofnanobuisjes is in ieders belang.