Als Kennis- en informatiecentrum voor de risico’s van nanomaterialen vinden we het belangrijk aandacht te besteden aan veelbelovende innovaties met nanomaterialen. Elke Signaleringsbrief komen er een aantal aan de orde. In deze editie besteden we aandacht aan een therapeutische toepassing van een nanogeneesmiddel voor bloedarmoede tegen groei van tumoren, de inzet van nanodeeltjes van siliconen om de opwekking van energie via ramen te verbeteren en een nieuwe toepassing om het gebruik van kunstmest te verminderen.

Ontwikkelaars beschrijven vaak uitvoerig de baten, maar zijn minder duidelijk over eventuele risico’s. Een risico-batenafweging in een zo vroeg mogelijk stadium van productontwikkeling is volgens het RIVM dan ook van strategisch belang voor veilige innovaties. Daarvoor is een risico-bateninstrumentarium, dat bruikbaar is in de hele innovatieketen vanaf de ontwerpfase essentieel.

Een veelbelovend hulpmiddel voor dit risico-batenonderzoek is recent ontwikkeld in het EU European Union (European Union )-project SUN (Sustainable Nanotechnologies) Dit softwaresysteem neemt zowel risico’s van producten waarin nanomaterialen zijn verwerkt voor mens en milieu mee als impacts op sociaal en economisch terrein.