Nieuwe kennis over de risico’s van nanotechnologie implementeren in beleidsmaatregelen. Dat is waarover het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het voorjaar van 2018 internationaal afspraken wil maken tijdens een beleidsconferentie. Uitgangspunt zijn de aanbevelingen uit het ProSafe White Paper en de resultaten van het NANoREG-project waarover in deze signalering wordt bericht. Een nieuwe fase lijkt aangebroken waarin de vruchten moeten worden geplukt van 4 jaar noeste arbeid op het terrein van datamanagement, testontwikkeling, risicobeoordelingsmethoden en harmonisatie van effectieve teststrategieën. Beide projecten wekken de verwachting dat het doel van een kostenefficiënte risicobeoordeling van nanomaterialen in zicht is, daarbij verder gefaciliteerd door vervolgprojecten als NanoReg2 en Calibrate. Centraal voor het uiteindelijke succes blijft het meer toepasbaar maken van REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) voor de beoordeling van nanomaterialen. Of de EC European Commission (European Commission) daarin ook stappen weet te maken, weten we over een paar maanden. Een eerste bescheiden stap op het terrein van informatieverstrekking is gezet met de oprichting van het European Union Observatory of Nanomaterials (EUON European Union Observatory for Nanomaterials (European Union Observatory for Nanomaterials)) bij ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency).