Na jarenlange discussie hebben de lidstaten unaniem ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie voor aanpassing van de REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals )-bijlagen. Deze aanpassingen maken de vereisten voor de REACH-registratie van nanomaterialen duidelijker. Zo komt hopelijk meer helderheid over mogelijke risico’s bij het gebruik van nanomaterialen en hoe hiermee om te gaan. Met deze goede stap vooruit verenigen een aantal Europese landen zich om de benodigde testrichtlijnen versneld aan te passen. Dit is een langdurig proces dat naar verwachting een jaar of 5 gaat duren. In de tussentijd dient ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) de Guidance-documenten voor REACH aan te passen, waarbij ECHA nadrukkelijk hulp vraagt aan lidstaten. Deze documenten zullen met name registranten en importeurs van nanomaterialen handvatten moeten geven om op de korte termijn om te kunnen gaan met nieuwe informatievereisten. In deze signaleringsbrief leest u meer over de aandachtspunten bij het maken van deze aanpassingen.