Jaarlijks worden voor het SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) project (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) referentiecijfers opgesteld. Hierin wordt verwezen naar de gemiddelde wekelijkse incidenties zoals die berekend zijn op basis van de data geregistreerd door de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen. Het idee is dat referentiecijfers voor deelnemers en niet deelnemers de mogelijkheid bieden om te kijken wat voor infectie-incidentie een vergelijkbaar verpleeghuis heeft op basis van een bepaald kenmerk (bv. grootte, inrichting van het verpleeghuis) en dat dit voor de toekomst aanknopingspunten biedt voor infectiepreventie.

De referentiecijfers over de jaren 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 zijn als aparte documenten te downloaden.