Een team van Regionaal Epidemiologie Consulenten (REC’ers) ondersteunt sinds 2021 de regionale
infectieziektebestrijding in Nederland. Samen met RIVM, de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en de Regionaal Arts Consulenten (RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)’ers)
zorgen zij ervoor dat de landelijke en regionale infectieziektebestrijding beter op elkaar zijn afgestemd.

Op deze praatplaat zijn de werkzaamheden van de REC'ers samengevat. 

 

Gerelateerde onderwerpen