Coördinator Regionale Tuberculose Consulenten (RIVM)

Jossy van den Boogaard

Jossy van den Boogaard is arts Maatschappij en Gezondheid en epidemioloog, en werkt als landelijke coördinator tuberculosebestrijding bij het RIVM/CIb Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziektebestrijding). Hier coördineert zij de werkzaamheden van de Regionale Tuberculose Consulenten (RTC regionaal tuberculose consulenten (regionaal tuberculose consulenten)’ers), stemt deze af met het management van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)) en zet in samenwerking met verschillende partners de grote lijnen uit. Jossy is aanspreekpunt voor de RTC’ers binnen de LCI.


Aandachtspunten:

 • Strategische ontwikkeling tuberculosebestrijding (nationaal plan tuberculosebestrijding);
 • Afstemming met partners betrokken in de tuberculosebestrijding;
 • Coördinatie tuberculose-activiteiten binnen RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control);
 • Çoördinatie tuberculose-surveillance en onderzoek bij RIVM-EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten);
 • Aanspreekpunt voor Europese organisaties als ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control) en WHO World Health Organization (World Health Organization ) Regional Office for Europe.

Jossy coördineert daarnaast ook de Regionale Epidemiologie Consulenten (REC’ers).

Jossy is bereikbaar via jossy.van.den.boogaard@rivm.nl


Regionaal expertisecentrum Noordoost  

Sophie Toumanian werkt bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Twente en GGD Noord- en Oost-Gelderland als arts M+G, tuberculosebestrijding en is de regionale tuberculoseconsulent voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

 

 

 

Deze regio bestaat uit 8 GGD'en:

 • GGD Drenthe (Assen)
 • GGD Fryslân (Leeuwarden)
 • GGD Gelderland Midden (Arnhem)
 • GGD Gelderland Zuid (Nijmegen)
 • GGD Groningen (Groningen)
 • GGD IJsselland (Zwolle)
 • GGD Noord- en Oost Gelderland (Warnsveld)
 • GGD Twente (Enschede)

Aandachtsgebieden: 

 • Latente tuberculose-infectie
 • Boviene tuberculose
 • Visitaties

Sophie is bereikbaar via s.toumanian@ggdtwente.nl.


Regionaal expertisecentrum Zuid-Holland

Natasha van 't Boveneind werkt bij de GGD Haaglanden als arts M+G, tuberculosebestrijding en is de regionale tuberculoseconsulent voor de provincie Zuid-Holland.

 

 

 


Deze regio bestaat uit 4 GGD'en:

 • Dienst Gezondheid en Jeugd (Dordrecht)
 • GGD Haaglanden (Den Haag)
 • GGD Hollands Midden (Leiden)
 • GGD Rotterdam Rijnmond (Rotterdam)

Aandachtsgebieden:

 • BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin)-vaccinatie
 • Therapeutische drugmonitoring 
 • HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 
 • Kinderen en tuberculose

Natasha is bereikbaar via natasha.boveneind@ggdhaaglanden.nl


Regionaal expertisecentrum Zuid

Roxana van Nispen werkt bij de GGD West-Brabant als arts Maatschappij & Gezondheid, tuberculosebestrijding en is de regionale tuberculoseconsulent voor de provincies Zeeland, Brabant en Limburg.

 

 

 

Deze regio bestaat uit 6 GGD'en:

 • GGD Brabant Zuidoost (Eindhoven)
 • GGD Hart voor Brabant ('s-Hertogenbosch)
 • GGD Limburg-Noord (Venlo)
 • GGD West-Brabant (Breda)
 • GGD Zeeland ( Goes)
 • GGD Zuid Limburg (Heerlen)

Aandachtsgebieden:

 • TNF-alfa gebruik en tuberculose
 • Multiresistente tuberculose (MDR Multi Drug Resistant (Multi Drug Resistant))
 • Risicogroepenbeleid
 • Tuberculose en immunosuppressieve behandeling

Roxana is bereikbaar via r.van.nispen@ggdwestbrabant.nl


Regionaal expertisecentrum Noord-West

Nelleke Koedoot werkt bij de GGD Amsterdam en GGD Zaanstreek-Waterland als longarts en is de regionale tuberculoseconsulent voor de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

 

 Deze regio bestaat uit 7 GGD'en:

 • GGD Amsterdam (amsterdam)
 • GGD Flevoland (Almere)
 • GGD Gooi & Vechtstreek (Bussum)
 • GGD Hollands Noorden (Alkmaar)
 • GGD Kennemerland (Hoofddorp)
 • GGD Regio Utrecht (Utrecht)
 • GGD Zaanstreek-Waterland (Zaandam)

Aandachtsgebieden:

 • Kerngebruikersgroep i-TBC Tuberculose (Tuberculose)
 • Regionale scholing
 • Samenwerking met longartsenvereniging/NVALT Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose)

Nelleke is bereikbaar via nkoedoot@ggd.amsterdam.nl