Coördinator regionale tuberculose consulenten (RIVM)

Gerard de Vries is arts Maatschappij & Gezondheid/epidemioloog en werkt, naast zijn functie als coördinator van het team Nederland & eliminatie bij KNCVKoninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation Tuberculosefonds in Den Haag, gedetacheerd bij het CIbCentrum Infectieziektebestrijding als tuberculosecoödinator. Bij het CIb/LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding coördineert hij de werkzaamheden van de regionale tuberculoseconsulenten, stemt deze af met het management van de LCI en zet in samenwerking met verschillende partners de grote lijnen uit. Hij is aanspreekpunt voor de regionale tuberculoseconsulenten binnen de LCI. 

Speciale aandachtspunten:

 • Strategisch ontwikkeling tuberculosebestrijding (schrijver van nationaal plan tuberculosebestrijding).
 • Afstemming met de instanties betrokken in de tuberculosebestrijding.

Gerard is bereikbaar via gerard.de.vries@rivm.nl


Regionaal expertisecentrum Noordoost  

Sophie Toumanian werkt bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Twente en GGD Noord- en Oost-Gelderland als arts Maatschappij & Gezondheid, tuberculosebestrijding en is de regionale tuberculoseconsulent voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Deze regio bestaat uit 8 GGD'en:

- GGD Drenthe (Assen)
- GGD Fryslân (Leeuwarden)
- GGD Gelderland Midden (Arnhem)
- GGD Gelderland Zuid (Nijmegen)
- GGD Groningen (Groningen)
- GGD IJsselland (Zwolle)
- GGD Noord- en Oost Gelderland (Apeldoorn)
- GGD Twente (Enschede)

Aandachtsgebieden: 

 • Latente tuberculose-infectie
 • boviene tuberculose
 • visitaties

Sophie is bereikbaar via s.toumanian@ggd.twente.nl


Regionaal expertisecentrum Zuid-Holland

Natasha van 't Boveneind werkt bij de GGD Haaglanden als arts Tuberculosebestrijding en is de regionale tuberculoseconsulent voor de provincie Zuid-Holland.

Deze regio bestaat uit 4 GGD'en:

- Dienst Gezondheid en Jeugd (Dordrecht)
- GGD Haaglanden (Den Haag)
- GGD Hollands Midden (Leiden)
- GGD Rotterdam Rijnmond (Rotterdam)

Aandachtsgebieden:
- Therapeutische drug monitoring 
- HIVhumaan immunodeficientievirus 
- Latente tuberculose-infectie
 

Natasha is bereikbaar via natasha.boveneind@ggdhaaglanden.nl


Regionaal expertisecentrum Zuid

Roxana van Nispen werkt bij de GGD West-Brabant als arts Maatschappij & Gezondheid, tuberculosebestrijding en is de regionale tuberculoseconsulent voor de provincie Zeeland, Brabant en Limburg.

Deze regio bestaat uit 6 GGD'en:

- GGD Brabant Zuidoost (Eindhoven)
- GGD Hart voor Brabant ('s-Hertogenbosch)
- GGD Limburg-Noord (Venlo)
- GGD West-Brabant (Breda)
- GGD Zeeland ( Goes)
- GGD Zuid Limburg (Heerlen)

Aandachtsgebieden:

 • TNF-alfa gebruik en tuberculose
 • asielzoekers en tuberculose
 • risicogroepenbeleid

Roxana is bereikbaar via r.van.nispen@ggdwestbrabant.nl


Regionaal expertisecentrum Noord-West

Marlies Mensen werkt bij de GGD Amsterdam en GGD Zaanstreek-Waterland als longarts en is de regionale tuberculoseconsulent voor de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Deze regio bestaat uit 7 GGD'en:

- GGD Amsterdam
- GGD Flevoland (Almere)
- GGD Gooi & Vechtstreek (Bussum)
- GGD Hollands Noorden (Alkmaar)
- GGD Kennemerland (Hoofddorp)
- GGD Regio Utrecht
- GGD Zaanstreek-Waterland (Zaandam)

Aandachtsgebieden:

 • Tuberculose en hivinfectie
 • multiresistente tuberculose
 • mycobacteriële laboratoriumdiagnostiek
 • DNAdeoxyribonucleic acid-fingerprinting

Marlies is bereikbaar via mmensen@ggd.amsterdam.nl