De factsheet Analyse van ongevallen bij Reiniging van gebouwen geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen bij Reiniging van gebouwen. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.