Het RIVM (centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding))) beantwoordt tijdelijk vragen van deskundigen infectiepreventie en andere zorgprofessionals over de Werkgroep InfectiePreventie(WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie))-richtlijnen

Omdat de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) per 1 juni 2017 is opgeheven, is ook de helpdeskfunctie komen te vervallen. Er blijkt echter wel behoefte aan een helpdesk voor vragen over WIP-richtlijnen.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) van het RIVM gevraagd deze tijdelijke helpdeskfunctie in te richten.

Tot er een nieuwe structuur is ter vervanging van de WIP, zal het RIVM deze helpdeskfunctie invullen. Voor de infrastructuur van deze helpdeskfunctie (o.a. telefonische helpdesk, registratiesysteem) maken we gebruik  van al bestaande structuren bij LCI. Voor de beantwoording van complexe vragen huren we specifieke expertise in.

De vragen en antwoorden registreren we en kunnen als input dienen voor toekomstige herziening van de WIP-richtlijnen. De bestaande WIP-richtlijnen zijn te raadplegen op de website van het RIVM.

De tijdelijke helpdesk voor vragen over de WIP is dagelijks, binnen kantoortijden, bereikbaar via: 030-2747000 of lci@rivm.nl