Wat en waarom?

Sinds 1957 biedt de overheid het rijksvaccinatieprogramma (RVPRijksvaccinatie programma) aan. Eerst werden alle kinderen gevaccineerd tegen vier ziektes; tegenwoordig zijn dat er 12. De minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslist welke vaccins in het RVP worden opgenomen, en wordt hierbij geadviseerd door de Gezondheidsraad. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt de Gezondheidsraad met inhoudelijke kennis en adviseert het ministerie van VWS. De adviezen strekken zich uit van wetgeving en financiering, tot kennis over de mate waarin ziekten voorkomen (epidemiologie) en het databeheer van de administratie rond het RVP.

Het RIVM heeft meerdere taken voor het RVP. Zo voert het RIVM de regie over het Rijksvaccinatieprogramma. We stellen de kaders vast, ontwikkelen richtlijnen, en coördineren het RVP en de communicatie erover. Ook bewaken we de kwaliteit van het programma en evalueren we de kwaliteit regelmatig. Daarnaast zijn we ervoor verantwoordelijk om de kwaliteit van de vaccins te bewaken, ze te leveren en de gegevens erover te registreren.  Verder volgen we hoeveel mensen de ziektes waartegen wordt gevaccineerd toch krijgen en hoeveel mensen deelnemen aan het RVP (de vaccinatiegraad).

Naast het RVP coördineert het RIVM nog andere rijksvaccinatieprogramma’s, namelijk het Nationaal Programma Grieppreventie en het hepatitis B-vaccinatieprogramma voor risicogroepen.

Hoe en met wie?

Het RIVM zorgt ervoor dat de zorgverleners in de Jeugdgezondheidszorg de vaccinaties kunnen toedienen. Het verstrekt de vaccins en zorgt voor goede informatie aan de zorgverleners, bijvoorbeeld via e-learning modules en via de eigen medisch adviseurs. Het RIVM is contactpersoon voor ‘het veld’, de pers en internationale organisaties.

De laatste jaren neemt het aantal vragen onder burgers over nut en noodzaak van de vaccins toe. Het RIVM biedt voorlichting aan via rijksvaccinatieprogramma.nl.  Een andere uitdaging is dat de vaccins tegen kinkhoest en bof onvoldoende langdurig werken. Ook komen er steeds meer vaccins tegen verschillende ziektes beschikbaar. Het RIVM verschaft zowel het publiek als het ministerie van VWS informatie over welke vaccins beschikbaar zijn die eventueel op termijn in het RVP kunnen worden opgenomen. De staatssecretaris van VWS besluit daar over.

Het RIVM werkt intensief samen met:

  • ActiZ
  • GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland)
  • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid)
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
  • College voor Beoordeling van Geneesmiddelen (CBGCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen)
  • Bijwerkingencentrum LAREB

Internationaal maakt het RIVM overzichten voor:

  • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
  • European Centre for Disease Prevention and Control (ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control)