Wat en waarom

Straling heeft positieve en negatieve kanten. Het gaat erom daarin goede balans te vinden, of het nu gaat over zonlicht, zendmasten voor mobiele telefoons of radioactiviteit. Over deze drie onderwerpen adviseert het RIVM overheden, (inter)nationale organisaties en burgers. Röntgenstraling bijvoorbeeld wordt in de zorg ingezet om aandoeningen te kunnen opsporen en te behandelen. Het is dus nodig, maar dan wel op een verantwoorde manier zodat mensen er niet te veel aan worden blootgesteld.

Naast advies over straling voert het RIVM metingen uit. Dat kan om de hoeveelheid straling in het milieu gaan, straling bij particulieren, of bij vergunninghouders. Het RIVM controleert bijvoorbeeld de mate van radioactiviteit in regenwater en luchtstof, en meet radon in woningen. Als radioactiviteit vrijkomt bij een ongeval meten en adviseren wij ook.

Mensen kunnen de daadwerkelijke veiligheid van straling anders beleven. Zo maken wetenschappers zich zorgen over de toename van huidkanker in Nederland, mede veroorzaakt door UV ultraviolet (ultraviolet)-straling in zonlicht. Toch gaan veel mensen graag zonnen. Andersom komt het ook voor. Volgens wetenschappers kunnen mensen veilig naast een zendmast of een kerncentrale wonen, maar mensen kunnen dit anders ervaren. Het RIVM wil graag meehelpen om betrouwbare en begrijpelijke informatie te geven over straling. Zodat ons land niet alleen veiliger wordt, maar ook veiliger voelt.

Hoe en met wie

De Nederlandse stralingsautoriteit ANVS en de ministeries zijn ervoor om mensen te beschermen tegen onveilige of overmatige straling. Het RIVM werkt hier nauw mee samen. Daarnaast adviseert het RIVM decentrale overheden, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en en veiligheidsregio's. Het verbindt ook instanties, bedrijven en omwonenden door kennis ter beschikking te stellen, zoals met het Kennisplatform elektromagnetische velden. Met uitvoerige kennis, metingen en het gebruik van modellen kunnen beleidskeuzes makkelijker worden gemaakt.