Dr. Bernadette Ossendorp (1964) is hoofd van de afdeling Kwaliteit van Zorg & Gezondheidseconomie bij het centrum Voeding, Preventie en Zorg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid.

Bernadette Ossendorp voltooide haar studie Scheikunde aan de Universiteit Utrecht in 1988. In 1992 promoveerde zij als biochemicus. In de vijf jaren daarna deed zij verder postdoctoraal onderzoek.

Sinds 1998 werkt Bernadette Ossendorp bij het RIVM. Aanvankelijk hield zij zich voornamelijk bezig met het beoordelen van risico’s van pesticiden voor consumenten.

De in die periode vergaarde ervaring heeft zij vanaf 2000 ingezet als adviseur over pesticiden, zowel nationaal voor het Nederlandse beleid als internationaal in diverse wetenschappelijke adviescommissies, zoals de Joint FAO Food and Agriculture Organization (Food and Agriculture Organization)/WHO World Health Organization (World Health Organization) Meeting on Pesticide Residues (JMPR Joint Meeting Pesticide Residues (Joint Meeting Pesticide Residues)) die adviezen uitbrengt aan de Codex Alimentarius en het Panel on Plant Protection products and their Residues (PPR Plant Protection products and their Residues (Plant Protection products and their Residues)) van EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit), de Europese Voedselveiligheids Autoriteit. Bernadette was voorzitter van het PPR-panel van 2012-2015. Verder heeft zij het initiatief genomen tot oprichting van het WHO Collaborating Centre on Chemical Food Safety. Dit WHO CC is op 30 mei 2013 formeel van start gegaan.

Sinds 2007 is zij binnen het RIVM afdelingshoofd geweest van diverse afdelingen, momenteel de afdeling Kwaliteit van Zorg & Gezondheidseconomie. 

Bernadette Ossendorp geeft graag gebalanceerd advies aan beleidsmakers en toezichthouders, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hierbij is de vertaling van wetenschappelijk werk naar korte, bondige overkoepelende conclusies van groot belang. 

 

Contact

E-mail: info@rivm.nl