DrDokter. Bernadette Ossendorp (1964) is hoofd van de afdeling Voedselveiligheid bij het centrum Voeding, Preventie en Zorg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid.

Bernadette Ossendorp voltooide haar studie Scheikunde aan de Universiteit Utrecht in 1988. In 1992 promoveerde zij als biochemicus. In de vijf jaren daarna deed zij verder postdoctoraal onderzoek.

Sinds 1998 werkt Bernadette Ossendorp bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Aanvankelijk hield zij zich voornamelijk bezig met het beoordelen van risico’s van pesticiden voor consumenten.

De in die periode vergaarde ervaring heeft zij vanaf 2000 ingezet als adviseur over pesticiden, zowel nationaal voor het Nederlandse beleid als internationaal in diverse wetenschappelijke adviescommissies, zoals de Joint FAOFood and Agriculture Organization/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPRJoint Meeting Pesticide Residues) die adviezen uitbrengt aan de Codex Alimentarius en het Panel on Plant Protection products and their Residues (PPRPlant Protection products and their Residues) van EFSAEuropese Voedselveiligheidsautoriteit, de Europese Voedselveiligheids Autoriteit. Bernadette was voorzitter van het PPR-panel van 2012-2015. Verder heeft zij het initiatief genomen tot oprichting van het WHO Collaborating Centre on Chemical Food Safety. Dit WHO CC is op 30 mei 2013 formeel van start gegaan.

Sinds 2007 is zij binnen het RIVM afdelingshoofd geweest van diverse afdelingen, momenteel de afdeling Voedselveiligheid. Zij is daarmee breed georiënteerd op de risico’s van stoffen in voedsel, niet alleen die van pesticiden maar ook die van bijvoorbeeld (milieu)contaminanten, additieven en diergeneesmiddelen.

Bernadette Ossendorp geeft graag gebalanceerd advies over stoffen in voedsel aan beleidsmakers en toezichthouders, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hierbij is de vertaling van wetenschappelijk werk naar korte, bondige overkoepelende conclusies van groot belang. Zij heeft een team van ervaren toxicologen, risicobeoordelaars en onderzoekers tot haar beschikking om gezamenlijk hoogwaardige en tijdige diensten te leveren. Hierbij zijn kernbegrippen: de integrale beoordeling van risico's, modellering, methodiekontwikkeling, en ad hoc advisering.

Expertise

  • Chemische voedselveiligheid
  • Risicobeoordeling stoffen in voedsel
  • Beleidsadvisering
  • Pesticiden / gewasbeschermingsmiddelen
  • Cumulatieve blootstelling aan chemicaliën

Contact

E-mail: info@rivm.nl