Huidige nevenfunctie van Els van Schie, Directeur Milieu en Veiligheid bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

  • Voorzitter van het bestuur van Xenia, een huis voor palliatieve zorg voor jonge mensen, te Leiden.