DrDokter. ir. Birgit Loos (1966) is hoofd van het Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Portretfoto Birgit Loos
Duurzaamheid, milieu en gezondheid. Het zijn thema's die er toe doen, in het beleid maar zeker ook in de maatschappij. Gedegen kennis is noodzakelijk voor goede besluit- en meningsvorming. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vervult hierin een belangrijke rol.

Birgit Loos (1966) studeerde Plantenveredeling aan Wageningen University. In 1994 promoveerde ze aan Wageningen University op een onderzoek naar hoe de genetische diversiteit van Engels raaigras het beste in kaart kan worden gebracht en wat dit voor implicaties voor het samenstellen van een genenbankcollectie heeft.

Birgit Loos werkte vervolgens als senior risicobeoordelaar en projectmanager bij het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hier hield zij zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van nationale en internationale risicobeoordelingsprocedures, methoden en wetgeving van het ingeperkt gebruik en introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.

In 1998 werd Birgit Loos hoofd van het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen van het RIVM. Ze was lid van de werkgroep van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESOOrganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) rond de “Regulatory oversight on biotechnology”, alsook van verschillende commissies van de Europese Unie die zich bezighouden met de ontwikkeling en implementatie van Europese wetgeving rond genetisch gemodificeerde organismen in Europese lidstaten.

In 2007 werd zij plaatsvervangend centrumhoofd van het voormalige Centrum voor Milieumonitoring van het RIVM. Dit centrum (en de opvolger hiervan) is onder andere belast met de landelijke monitoring van lucht- en grondkwaliteit, de monitoring voor de evaluatie van het mestbeleid, de monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSLNationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) en de Emissieregistratie.

Sinds 2013 is Birgit Loos hoofd van het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid. Samen met haar team doet zij hier onderzoek naar de effecten van de kwaliteit  van de leefomgeving  op de mens (gezondheid en welzijn) en ecosystemen. Dit onderzoek vindt plaats teneinde de leefomgeving zo optimaal en duurzaam mogelijk in te richten.

Expertise

  • Biotechnologie
  • Risk-assessment
  • Milieumonitoring
  • Duurzaamheid

Contact