DrDoctor . ir. Birgit Loos (1966) is hoofd van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Portretfoto Birgit Loos
Voeding, Preventie en Zorg. Het zijn thema's die er toe doen, in het beleid maar zeker ook in de maatschappij. Gedegen kennis is noodzakelijk voor goede besluit- en meningsvorming, voor een gezonder Nederland.

Birgit Loos studeerde Plantenveredeling aan Wageningen University en promoveerde in 1994 bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland. Na haar promotie werkte zij enkele jaren in de milieu consultancy. Haar carrière bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu startte zij als afdelingshoofd Biotechnologie.
In 2007 volgde de stap naar plaatsvervangend centrumhoofd van het voormalige Centrum voor Milieumonitoring van het RIVM. De kwaliteit en innovatie van de (nationale) milieumonitoring was hierbij de centrale opgave. Vanaf 2013 was  Birgit Loos hoofd van het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid, waar de kennisontwikkeling en beleidsadvisering over de effecten van de kwaliteit  van de leefomgeving  op de mens (gezondheid en welzijn) en ecosystemen centraal stond. Dit alles om de leefomgeving zo optimaal en duurzaam mogelijk te benutten en in te richten. 

In 2020 maakt zij de overstap naar de functie van hoofd van het centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZVoeding, Preventie en Zorg). VPZ draagt met kennis, onderzoek en advies op de gebieden voeding, preventie en zorg bij aan (verbetering van) de volksgezondheid en biedt bouwstenen voor het nationale en internationale volksgezondheidsbeleid. Dit doen we niet alleen maar met allerlei wetenschappelijke, maatschappelijke en bestuurlijke partners, omdat draagvlak en meervoudig kijken belangrijke kwaliteits- en succesfactoren zijn.

In 2007/2008 doorliep Birgit Loos  de Interdepartementale Management Leergang (IMLInterdepartementale Management)  van de Nederlandse School van Openbaar Bestuur (NSOBNederlandse School van Openbaar Bestuur en Berenschot en in 2017/2018 de leergang Strategisch Leiderschap in het Publiek Domein van de NSOB.

Contact

E-mail: info@rivm.nl