Dr. ir. Simone de Bruin (1978) is senior onderzoeker bij de Afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie ( KZG Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie (Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie)) bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Simone de Bruin studeerde Huishoud- en Consumentenwetenschappen aan Wageningen University, en studeerde in 2001 cum laude af.

Na haar studie werkte ze als onderzoeker bij TNO Kwaliteit van Leven in Leiden, waar zij werkte aan diverse projecten op het gebied van verantwoorde toepassing van technologie in de thuiszorg en een bijdrage leverde aan de evaluatie van kwaliteitsverbeterprojecten in de zorg. In 2005 keerde zij terug naar Wageningen University waar zij in 2009 promoveerde op het proefschrift: “Sowing in the autumn season, exploring the benefits of green care farms for dementia patients”.

Sinds 2009 werkt Simone de Bruin bij het Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg. Binnen de afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie ( KZG Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie (Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie)) van dit centrum werkt zij vooral aan projecten op het gebied van de ouderenzorg en dementiezorg. Onderzoeksthema’s zijn: integrale zorg, vroegtijdige opsporing van problemen en risico’s op het gebied van gezondheid en welzijn van (kwetsbare) ouderen, zorgvernieuwingen voor mensen met dementie (bijvoorbeeld dagbesteding op zorgboerderijen) en hervormingen in de langdurige zorg. Zij levert ook een bijdrage aan de Zorgbalans, een RIVM-uitgave waarin de prestaties van het Nederlandse zorgsysteem worden beschreven, voornamelijk aan het hoofdstuk over langdurige zorg.

Samen met andere RIVM-collega’s heeft Simone de Bruin een Horizon 2020-subsidie ontvangen. Dit is een Europese subsidie waarmee zij samen met 12 (inter)nationale partners onderzoek gaat doen naar integrale zorg voor thuiswonende ouderen. Onderzoeksvragen hierbij zijn: hoe kunnen we bestaande initiatieven rondom integrale zorg voor thuiswonende ouderen verbeteren? En hoe kunnen we deze verbeteringen ook geschikt maken voor andere zorgsystemen en regio’s in Europa?

Expertise

  • Dagbesteding
  • Dementie
  • Integrale zorg
  • Kwalitatief onderzoek
  • Langdurige zorg
  • Ouderen
  • Literatuuronderzoek
  • Vroegopsporing
  • Zorgboerderijen
  • Zorgonderzoek

Contact

Email: info@rivm.nl