Hans Bogaards werkt aan primaire en secundaire preventie van HPVhumaan papillomavirus-gerelateerde ziekten sinds 2008. Zijn huidige onderzoeksactiviteiten richten zich op dynamiek en bestrijding van multi-strain pathogenen (HPV, pneumokokken) en microbiële interacties in het humane microbioom.

Achtergrond

DrDokter. J.A. (Hans) Bogaards studeerde af in theoretische biologie en bioinformatica (Universiteit Utrecht) en promoveerde op HIVhumaan immunodeficientievirus/AIDS modellering (Universiteit van Amsterdam). Daarna heeft hij populatiedynamiek van vissen gemodelleerd (Wageningen Universiteit/IMARES) en was betrokken bij préklinisch vaccin onderzoek (Crucell), alvorens terug te keren in de epidemiologie. Hij is tevens verbonden aan het Amsterdam UMCUniversitair Medisch Centrum, afdeling Epidemiologie & Biostatistiek, van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Contact