DrDoctor . Jan Roels (1955) is hoofd Centrum Veiligheid Stoffen en Producten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Met adviezen aan beleidsmakers en initiatieven samen met maatschappelijke partijen draag ik graag bij aan een verantwoord gebruik van chemische stoffen en producten in een duurzame economie.

DrDoctor . Jan Roels studeerde fysische geografie aan de Universiteit Utrecht. Daarna promoveerde hij bij dezelfde universiteit in 1984 op het onderwerp “Studies of soil erosion on rangelands in the Ardeche drainage basin (France)”.

Jan Roels ging in 1984 bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) werken. Hij bekleedde daar verschillende functies waarin hij  beleid en regelgeving ontwikkelde voor bodemsanering. In 1989 werd hij hoofd van de afdeling Bodemsanering bij het ministerie.

Na acht jaar stapte hij over naar de functie van hoofd van de afdeling Integraal bodembeleid en was hij tevens plaatsvervangend directeur van de directie Bodem bij hetzelfde ministerie. En van 2000 - 2005 werd Jan Roels hoofd van de afdeling Landelijk gebied bij het ministerie van VROM en plaatsvervangend directeur van de directie Bodem, Water, Landelijk gebied (BWLBodem, Water, Landelijk gebied).

Vanaf eind 2005 werkt Jan Roels bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Eerst als hoofd van het Stoffen Expertise Centrum en na de reorganisatie sinds 2013 als hoofd van het Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten.

Het centrum biedt bouwstenen voor nationaal en internationaal beleid en regelgeving voor onder andere industriële stoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden, consumentenveiligheid, arbeidsveiligheid, fysieke veiligheid, leefomgeving en gezondheid, nanotechnologie en genetische modificatie/synthetische biologie. Het centrum ondersteunt verduurzaming van de chemische sector en draagt bij aan de totstandkoming van groene chemie en aan initiatieven van de circulaire en biobased economie.

Expertise

  • Beleidsadvisering
  • Normstelling
  • Risicobeoordeling
  • Risk-governance

Contact

Email: vsp-secr@rivm.n