De wetenschappelijke interesse van Dr. van Boven ligt op het grensvlak van dynamische modellering van infectieziekten en statistiek die specifiek is toegesneden op infectieziektedata. Waar mogelijk worden de statistische analyses gebaseerd op dynamische modellen voor de verspreiding van infectieziekten. Voordeel van deze aanpak is dat parameterschattingen direct biologisch interpreteerbaar zijn, en gebruikt kunnen worden voor extrapolatie (‘Wat als we gaan vaccineren?’). Daarnaast strekt zijn belangstelling zich uit naar evolutionaire aspecten van gastheer-ziektekiem interacties.

Achtergrond

Michiel van Boven studeerde theoretische biologie in Utrecht and promoveerde in Groningen op een onderwerp uit de theoretische populatiegenetica. Bij het Centrum Infectieziektebestrijding werkt Dr. van Boven als modelleur/statisticus aan beleidsrelevante vraagstellingen met betrekking tot influenza A, bof, mazelen, kinkhoest en waterpokken.

Contact