Met ingang van 1 september 2017 is dr. Mariken Leurs hoofd van het RIVM Centrum Gezondheid & Maatschappij.

Samen met ruim 17 miljoen mensen vormen we de Nederlandse maatschappij. Hoe we samen ieders kansen vergroten op gezond participeren, daar zit de kracht en de uitdaging van het RIVM en al haar partners in gezondheid, sport, welzijn en milieu

Mariken Leurs (1970) studeerde Gezondheidsbevordering en Bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Ze begon haar carrière bij de WHO World Health Organization (World Health Organization ) in Geneve met een bijdrage aan de World Atlas on Tobacco and Health. Terug in Nederland ging ze aan de slag bij NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie) met bewegingsstimulering en het ‘Europe on the Move’ netwerk. Ze droeg bij aan de totstandkoming van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de introductie van Sportief Wandelen in Nederland en de start van het ochtend tv televisie (televisie)-programma 'Nederland in Beweging!'. In 2008 promoveerde ze aan de Universiteit Maastricht op praktijkonderzoek met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid Limburg naar gezondheidsbevordering in het onderwijs. Hiermee heeft zij de bouwstenen gelegd onder het huidige programma Gezonde School waar het RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij aan bijdraagt samen met GGD/GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de onderwijsraden. 

In 2006 werd Mariken programmasecretaris van de eerste jeugdprogramma's bij ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). In deze periode droeg ze bij aan de start van het kwaliteitsdenken en -toetsen in deze sector. Dit is in latere jaren uitgegroeid tot het erkenningssysteem voor gedragsinterventies in tal van sectoren. En daarmee een belangrijke bouwsteen voor evidence-based lokaal beleid. Deze kennis bracht Mariken in toen zij in 2009 hoofd van het toen geheel nieuwe Centrum Gezond Leven werd bij het RIVM. Zomer 2013 stapte Mariken over naar het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) waar zij plaatsvervangend directeur Sport werd. Hier had zij onder andere de kennisinfrastructuur sport, het grote programma Sport en Bewegen in de Buurt en ook sport en bewegen voor mensen met beperkingen in portefeuille. Vlak na het begin van de coronapandemie in 2020 werd ze gevraagd om gedragsexpertise te activeren. Dit leidde tot de oprichting van de RIVM Corona Gedragsunit op 20 maart 2020, welke is ondergebracht bij het Centrum Gezondheid en Maatschappij. 

Expertise

  • Beleidsvorming en -realisatie
  • Gezondheidsbevordering
  • Publieke gezondheid
  • Sport en bewegen
  • Communicatie

Contact

E-mail: info@rivm.nl