Met ingang van 1 september 2017 is drDoctor . Mariken Leurs hoofd van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezondheid & Maatschappij.

Mariken Leurs

Samen met ruim 17 miljoen mensen vormen we de Nederlandse maatschappij. Hoe we samen ieders kansen vergroten op gezond participeren, daar zit de kracht en de uitdaging van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en al haar partners in gezondheid, sport, welzijn en milieu

Mariken Leurs (1970) studeerde Bewegingswetenschappen en Gezondheidsbevordering aan de Universiteit Maastricht. Ze begon haar carrière bij de WHO in Geneve met een bijdrage aan de World Atlas on Tobacco and Health. Terug in Nederland ging ze aan de slag bij NOC*NSFNederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie met bewegingsstimulering en het ‘Europe on the Move’ netwerk. Ze droeg bij aan de totstandkoming van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de introductie van Sportief Wandelen in Nederland en de start van het ochtend tvtelevisie-programma 'Nederland in Beweging!'. In 2008 promoveerde ze aan de Universiteit Maastricht op praktijkonderzoek met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid Limburg naar gezondheidsbevordering in het onderwijs. Hiermee heeft zij de bouwstenen gelegd onder het huidige gezonde school programma waar het RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij aan bijdraagt samen met GGD/GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en de onderwijsraden. 

In 2006 werd Mariken programmasecretaris van de eerste jeugdprogramma's bij ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. In deze periode droeg ze bij aan de start van het kwaliteitsdenken en -toetsen in deze sector. Dit is in latere jaren uitgegroeid tot het erkenningssysteem voor gedragsinterventies in tal van sectoren. En daarmee een belangrijke bouwsteen voor evidence-based lokaal beleid. Deze kennis bracht Mariken in toen zij in 2009 hoofd van het toen geheel nieuwe Centrum Gezond Leven werd bij het RIVM. Zomer 2013 stapte Mariken over naar het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waar zij plaatsvervangend directeur Sport werd. Hier had zij onder andere de kennisinfrastructuur sport, het grote programma Sport en Bewegen in de Buurt en ook sport en bewegen voor mensen met beperkingen in portefeuille.

Expertise

  • Beleidsvorming en -realisatie
  • Gezondheidsbevordering
  • Publieke gezondheid
  • Sport en bewegen
  • Communicatie

Contact

E-mail: info@rivm.nl