Dr. Paul van Gils is onderzoeker doelmatigheid van preventie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Paul van Gils is in 1975 afgestudeerd als fysiotherapeut. Na enkele jaren in loondienst, begon hij in 1978 als zelfstandig fysiotherapeut in een maatschap. Naast zijn werkzaamheden in de praktijk heeft hij altijd als docent gewerkt binnen het HBO hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs) en het Post-HBO onderwijs. In 2003 begon Paul van Gils met de studie Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij in 2006 afstudeerde.

In 2007 kwam hij in dienst van het RIVM op de voormalige afdeling Preventie en Zorgonderzoek. Sinds 2013 is dit de Afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie (KZG Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie (Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie)). Paul van Gils promoveerde in 2012 op het onderwerp 'Economic Evaluation of Prevention. From drawing board to real world practice' aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Paul van Gils werkt nu aan het uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA maatschappelijke kosten-batenanalyse (maatschappelijke kosten-batenanalyse)'s). Er is binnen het RIVM veel ervaring met het uitvoeren van economische evaluaties in de vorm van kosten-effectiviteitsanalyses. Rijksbreed wordt voor een economische evaluatie sinds kort een MKBA gevraagd. KZG wil zo snel mogelijk expertise op dit terrein ontwikkelen. Op dit moment worden MKBA's van interventies uitgevoerd die zijn gericht op problematisch alcoholgebruik, op middelengebruik en op het voorkomen van toxoplasmose.

Expertise

  • Economische evaluatie
  • Kosteneffectiviteitsanalyse
  • Maatschappelijke kosten-batenanalyse
  • Literatuuronderzoek

Contact

E-mail: info@rivm.nl