Peter Achterberg is RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu top-expert ‘Gezondheidsinformatie voor Beleid’ en werkt binnen het centrum Gezondheid en Maatschappij.

Peter Achterberg
Internationale vergelijking voegt een dimensie toe aan onze kennis over de volksgezondheid.

Vanuit de brede kennis over Nederlandse gezondheidsdata houdt hij zich nu bezig met internationaal vergelijkende gezondheidsdata en indicatoren. Hij werkt veel in internationale projecten, bijvoorbeeld aan de harmonisatie van Europese gezondheidsindicatoren. Hij adviseert VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de WHO en werkt samen met zusterinstituten (RKIRobert Koch Instituut, Berlijn; Sciensano, Brussel; ISS, Rome). De internationale vergelijking van perinatale gezondheid en sterfte heeft zijn bijzondere aandacht.

Expertise

  • Internationale vergelijking
  • Volksgezondheid en zorg
  • Perinatale sterfte

Contact

E-mail: info@rivm.nl