Dr. Ronald Smetsers (1957) is topadviseur bij het Centrum voor Veiligheid ( VLH Veiligheid (Veiligheid)).

Veel mensen schatten de gevaren van straling onrealistisch hoog in. Dat geldt niet alleen voor burgers, maar ook voor hulpverleners die zelden of nooit met straling geconfronteerd worden, maar in geval van nood wel het rampgebied in moeten. De overheid zal bij een stralingsongeval dus niet alleen de reële gevaren moeten managen, maar ook, en misschien wel vooral, de deels op irrationele gronden aanwezige angst.

Ronald Smetsers studeerde natuurkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn doctoraal examen (1982) werkte hij, na een korte onderbreking als docent natuurkunde, vijf jaar bij de Radboud Universiteit op het gebied van optica en lasers. In 1988, kort na ‘Tsjernobyl’, vertrok hij naar het Laboratorium voor Stralingsonderzoek ( LSO Laboratorium voor Stralingsonderzoek (Laboratorium voor Stralingsonderzoek)) van het RIVM, waar hij als projectleider onder meer zorg droeg voor de ontwikkeling en implementatie van het Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit.

In 1990 werd hij hoofd van de LSO-afdeling Monitoring en Meetmethoden, en in 1992 hoofd van de afdeling Modellen en Processen. In 1996 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift, getiteld ‘Variations in Outdoor Radiation Levels in the Netherlands’. Van 1997 tot 2012 was hij hoofd van het Laboratorium voor Stralingsonderzoek.

In 1999 verdedigde hij voor de Parlementaire Enquêtecommissie ‘Vliegramp Bijlmermeer’ de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de brand van de El-Al Boeing, die daar in 1992 was neergestort. Toen na de aanslag op het World Trade Center in New York (2001) ook in Nederland de kans op een terroristische aanslag toenam, evalueerde hij de dreiging en de mogelijke gevolgen van terroristische aanslagen waarbij radiologisch of nucleair materiaal ingezet of vrijgezet wordt met behulp van scenario's. Ook schreef hij een radiologisch handboek voor hulpverleners.

Tijdens zijn gehele aanstellingsperiode bij het RIVM heeft hij bijgedragen aan de verbetering van de nationale organisatie voor de bestrijding van kernongevallen. Het resultaat kon in 2011, ten tijde van de kernramp Fukushima, in de praktijk worden gebracht.

Expertise

  • Radioactiviteit en ioniserende straling
  • Kernongevallenbestrijding
  • CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire )-problematiek
  • Risicoschatting en risicomanagement

Contact

E-mail: secretariaat-vlh@rivm.nl