Rolina van Gaalen onderzoekt de veiligheid van farmaceutische producten. Ze is geïnteresseerd in statistische modellen van vaccin- en medicijngebruik. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen: (1) het gebruik van antibiotica op individu- en populatie-niveau, variabel over de tijd en (2) het moment dat de antibiotica resistentie zich openbaart. Hebben bepaalde doseringen en combinaties van medicijnen meer invloed op het voorkomen van antibiotica resistentie dan andere? Rolina heeft een brede achtergrond en interesse in andere modelleringstechnieken, zoals Bayesiaanse statistiek; ze is daarom ook betrokken bij projecten over influenza en het opsporen van uitbraken aan de hand van genotypische gegevens en geodata.

Achtergrond

Rolina is gepromoveerd in de epidemiologie aan McGill University in Montreal, Quebec, Canada. Haar dissertatie in medicatiebewaking spitst zich toe op het prospectief bewaken van het verband tussen medicijndosering, en de tijd dat een bijwerking zich voordoet (survival analysis). Rolina heeft zowel een bachelor als master diploma in toegepaste wiskunde van de University of Western Ontario in London, Ontario, Canada.

Contact