Scott McDonald's werk bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is gericht op de ontwikkeling van methodologische benaderingen voor het schatten van incidentie en ziektelast, dat steunt op zowel statistische als dynamische modelleringstechnieken. Recente projecten zijn onder meer het toepassen van 'evidence synthesis' methoden om de nationale incidentie van seizoensgriep en kinkhoest te schatten. Tevens werkt hij aan het voorspellen van de toekomstige ziektelast van griep, hepatitis B, legionellose, en hepatitis A, rekening houdend met de vergrijzing en de veranderingen in de immuniteit van de bevolking. Hij is momenteel betrokken bij twee internationale samenwerkingsverbanden: het WHO-FERGFoodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group initiatief voor berekening van de globale burden van door voedsel overgedragen ziekten, en het BCoDEBurden of Communicable Diseases in Europe project om de burden van besmettelijke ziekten in Europa te schatten, gecoördineerd door ECDCEuropean Centre for Disease Prevention and Control.

Achtergrond

Scott McDonald promoveerde in 2000 op Cognitieve wetenschappen aan de Universiteit van Edinburgh. Na hier enkele jaren als post-doctorale onderzoeker in de experimentele psychologie gewerkt te hebben, aanvaardde hij een positie bij Health Protection Scotland in Glasgow, waar hij betrokken was bij onderzoek naar de morbiditeit en mortaliteit geassocieerd met hepatitis C infectie. Het doel van dit project was om de toenmalige en toekomstige ziektelast van hepatitis C in het hele land te schatten en om de interactie van hepatitis C en alcoholgebruik onder injecterende drugsgebruikers te onderzoeken. Na een masteropleiding Epidemiologie aan de Universiteit van Utrecht, werkte hij vanaf 2011 bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding.

Contact