Scott McDonald is gespecialiseerd in methodes voor het schatten van incidentie en ziektelast met behulp van statistische en dynamische modelleringstechnieken. Één van zijn projecten betreft analyses in tijd en ruimte van patronen in historische -vroeg 20ste eeuw- infectieziektegegevens. Hij ontwikkelde 'evidence synthesis' methoden om de incidentie van seizoensgriep te schatten, en voedselgerelateerde ziektes toe te schrijven aan diverse bronnen.

Hij is betrokken bij het internationale samenwerkingsproject VITAL, over gezond ouder worden, het functioneren van het immuunsysteem en de ziektelast van ziektes die te voorkomen zijn door vaccinatie bij oudere volwassenen. Ook is hij aangesloten bij het European Burden of Disease Network, dat capaciteit opbouwt en kennis deelt op het gebied van ziektelast berekeningen.

Achtergrond

Scott McDonald promoveerde in 2000 op Cognitieve wetenschappen aan de Universiteit van Edinburgh. Na een paar jaar post-doctoraal onderzoek in de experimentele psychologie, kreeg Scott een positie bij Health Protection Scotland in Glasgow, waar hij onderzoek deed naar de morbiditeit en mortaliteit geassociëerd met hepatitis C infectie. Het doel van dit project was om de toenmalige en toekomstige ziektelast van hepatitis C te schatten, en om de interactie van hepatitis C en alcoholgebruik onder injecterende drugsgebruikers te onderzoeken. 

Na een masteropleiding Epidemiologie aan de Universiteit van Utrecht, werkte hij vanaf 2011 bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding.

Contact