Huidige nevenfuncties van drs. A.S. (Aukje) Hassoldt, hoofd Centrum Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

  •  Lid van de Raad van Commissarissen Triodos Groenfonds.
  • Voorzitter van het Nationaal Netwerk Risicomanagement