Drs. Martijn Beekman (1969) is hoofd Bureau REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) binnen het centrum Veiligheid, Stoffen en Producten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). REACH staat voor Registratie en Evaluatie van en Autorisatie en beperkingen ten aanzien van Chemische stoffen. Bureau REACH voert voor de Nederlandse overheid taken uit voor twee belangrijke Europese chemicaliënwetgevingen: de REACH Verordening en de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) Verordening (Classification, Labelling and Packaging of chemicals).

Martijn Beekman

Martijn Beekman studeerde milieuchemie aan de Universiteit van Utrecht. Na zijn afstuderen heeft hij onder andere gewerkt als beleidsmedewerker milieu en gezondheid en beleidsmedewerker chemische stoffen bij het Ministerie van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu). In 2007 maakte hij de overstap naar het RIVM.  Binnen het RIVM heeft Martijn Beekman gewerkt aan verschillende onderdelen van de REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) en CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) Verordeningen, zoals risicobeheersmaatregelen (zoals beperkingen aan het gebruik van bepaalde chemische stoffen en identificatie als zeer ernstige zorg stof) en geharmoniseerde classificatie van stoffen. Hij is jarenlang adviseur geweest is het Comité sociaaleconomische analyse van het Europees Chemicaliën Agentschap in Helsinki. Ook heeft hij Nederland vertegenwoordigd in de expert GHS Globally Harmonised System (Globally Harmonised System) (global harmonised system of classification and labelling of chemicals) vergadering van de Verenigde Naties.

Sinds april 2016 is Martijn Beekman hoofd Bureau REACH. In deze positie tussen wetenschap en beleid werkt hij samen met collega’s van het RIVM, verschillende ministeries, organisaties uit andere landen en stakeholders uit verschillende geledingen, zoals NGO niet-gouvernementele organisatie (niet-gouvernementele organisatie)’s en het bedrijfsleven. Hij vertegenwoordigt de Nederlandse overheid in de verschillende vergaderingen voor REACH en CLP in Brussel. Daarnaast is Martijn Beekman nauw betrokken bij actuele discussies rond chemische stoffen zoals het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden en de emissies van PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) en alternatieven voor PFOA door de fabriek van Chemours in Dordrecht.

Expertise

Contact

E-mail: bureau-reach@rivm.nl