Hanneke Drewes PhD Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy). (1983) is onderzoeker bij het RIVM. Tijdens haar promotietraject als ook in haar verdere projecten werkt zij met kwantitatieve en kwalitatieve methoden aan het evalueren van complexe verbetertrajecten in de zorg.

Na haar opleiding Gezondheidwetenschappen die ze cum laude afrondde, is Hanneke gestart met haar promotietraject aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens haar promotietraject werkte ze voor het RIVM aan kwantitatief en kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen hoe de chronische zorg en met name ook de samenwerking tussen betrokken organisaties en zorgverleners verbeterd kan worden. Hierbij heeft ze uitgebreid onderzoek gedaan naar de ervaringen en verbetermogelijkheden ten aanzien van de trombosezorg (gericht op anticoagulantia) alsook ten aanzien van zorgaanbod voor mensen met diabetes na de introductie van de invoering van de integrale bekostiging.

Na het afronden van haar promotietraject, is ze gestart bij IQ intelligentie quotiënt (intelligentie quotiënt) Healthcare. Als projectmanager werkte ze hier onder meer aan een inventarisatie van mechanismen om disfunctioneren van medisch professionals te voorkomen en de standpunten van de medische beroepsgroepen. Daarnaast hield ze zich bezig met een exploratieve studie naar de mogelijke rol van Big Data voor toezichtsactiviteiten van onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Sinds september 2013 is Hanneke werkzaam als projectcoördinator van de Landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement. Binnen de proeftuinen werken veelal zorgaanbieders en verzekeraars, gemeenten, patiëntvertegenwoordigers/burgers en in toenemende mate het bedrijfsleven samen aan het realiseren van duurzame zorg en maatschappelijke ondersteuning. Met de monitor probeert het RIVM inzicht te krijgen in vragen als: Hoe kunnen deze nieuwe samenwerkingen worden vormgegeven? Wat zijn succesfactoren en faalfactoren voor het succesvol ontplooien van deze activiteiten, rekening houdend met de contextuele variatie? En welke veranderingen zien we met alle veranderingen in de proeftuin ten aanzien van de gezondheid, kwaliteit van zorg en kosten in de betreffende regio’s?

Expertise

  • Zorgonderzoek
  • Kwantitatieve methoden
  • Kwalitatieve methoden
  • Mixed methods
  • Integrale zorg
  • Duurzame zorg
  • Populatiemanagement
  • Burgerparticipatie
  • Integrale bekostiging
  • Transitiemanagement

Contact

E-mail: info@rivm.nl