Ir. Kees van Luijk (1956) is hoofd Centrum Milieukwaliteit bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Kees van Luijk
Het is boeiend en uitdagend om dagelijks invulling te geven aan de onafhankelijke kennisfunctie van het RIVM, gericht op het maatschappelijk belang: up-to-date kennis over milieu en veiligheid waar de samenleving elke dag op kan vertrouwen.

Als hoofd is Kees van Luijk verantwoordelijk voor het Centrum Milieukwaliteit dat de kwaliteit van de leefomgeving bewaakt voor wat betreft luchtverontreiniging, geluid, bodem en grondwater. De kwaliteit van de leefomgeving is van belang voor onze gezondheid, en voor ons welbevinden. Dat drijft de mensen van het centrum Milieukwaliteit om samen te werken aan het monitoren van de kwaliteit van de leefomgeving. Daarmee dragen we bij aan een schone en gezonde leefomgeving.

Vanuit de monitoring en een kennis van luchtkwaliteit, geluid, bodem en grondwater legt het centrum Milieukwaliteit relaties met duurzaamheidsthema’s zoals klimaat en biodiversiteit.

De onafhankelijke kennispositie van het RIVM is de inspiratiebron voor Kees van Luijk. Kennis van milieu en leefomgeving ontwikkelen en beschikbaar stellen voor zowel het rijk (departementen) als voor de maatschappij als geheel. De kennis van het RIVM moet een baken kunnen zijn voor de ontwikkeling van het beleid en voor de maatschappelijke discussies. Om die publieke kennisfunctie maakte Kees van Luijk in 2004 de overstap naar het RIVM.

Tot 2004 werkte hij bij advies- en ingenieursbureau DHV, waar hij werkte op het gebied van milieu en omgevingskwaliteit/ruimtelijke ordening en betrokken was bij projecten voor de ontwikkeling van industrie en infrastructuur. Zijn studie Bouwtechniek rondde hij in 1981 af aan de Technische Universiteit Delft.

Milieumonitoring lijkt misschien eenvoudig, maar is een complex kennisveld. Nieuwe meet- en rekentechnieken, de ontwikkeling van sensortechnologie en de internationale ontwikkeling van wetenschappelijke kennis over omgevingskwaliteit en gezondheid vraagt veel van onze experts. Wij werken intensief samen binnen en buiten het RIVM. Met onze robuuste kennis ondersteunen wij de nationale en lokale overheid, maar in toenemende mate ook de burgers die willen weten hoe het zit met ‘hun’ leefomgeving. Nieuwe technologie geeft in hoog tempo ongekende mogelijkheden. Dat loopt uiteen van waarnemingen van satellieten tot microtechnologie waarmee burgers zelf metingen kunnen doen. In deze boeiende wereld duiden wij de milieukwaliteit voor beleidsmakers en burgers.

Expertise

  • Luchtkwaliteit
  • Geluid
  • Bodem en grondwater
  • Externe veiligheid
  • Milieu en omgevingskwaliteit
  • Milieumonitoring
  • Data van meten en rekenen

Contact

Email: secretariaat-mil@rivm.nl