Profprofessor.  drDokter.  Caroline Baan (1969) is Chief Science Officer bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar integrale gezondheidszorg bij Tilburg Universiteit (Tranzo).

Caroline Baan
Preventie, zorg en ondersteuning is belangrijk zodat iedereen in Nederland in staat is en blijft om hun eigen leven te kunnen leiden en deel te nemen aan de maatschappij. Niet alleen de losse onderdelen van preventie, zorg en ondersteuning zijn belangrijk, ook de samenhang en verbinding hiertussen is essentieel om de (toekomstige) uitdagingen op terrein van gezondheid en zorg het hoofd te kunnen bieden. Ik wil graag weten hoe we dit het beste kunnen vormgeven en organiseren in het huidige zorgsysteem. Zo wil ik eraan bijdragen dat mensen gelukkig(er) oud worden. In mijn werk bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Tranzo, werk ik op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. Door deze werelden te verbinden en te integreren, draag ik bij aan de transitie van ons zorgsysteem. Samenwerken is daarbij voor mij essentieel. Samenwerken houdt in dat ik ruimte geef aan anderen en verbinding maak door oprechte aandacht voor de ander.

Caroline Baan studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ze promoveerde in 1999 op het proefschrift: ‘Cardiovascular consequences of diabetes mellitus’ bij het instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook was ze werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en Rotterdam en Brabant-Noordoost.

Sinds 2001 werkt zij bij het RIVM. Eerst als projectleider, later als afdelingshoofd bij het Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg (VPZVoeding, Preventie en Zorg). Vanaf 1 januari 2019 is zij Chief Science Officer met als aandachtsgebied 'Leefomgeving en Gezondheid.

Per 1 september 2014 is zij benoemd tot bijzonder hoogleraar integrale gezondheidszorg bij Tilburg Universiteit (Tranzo). De leerstoel is gericht op het geïntegreerd vormgeven van public health, zorg en welzijn, om daarmee de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van zorg te verbeteren en de groei in zorgkosten te verlagen.   Relevante onderzoeksvragen die op dit terrein naar voren komen zijn bijvoorbeeld: Wat zijn effectieve  interventies op terrein van preventie en zorg? Hoe verloopt het implementatieproces van complexe interventies/programma's op het terrein van preventie, zorg en ondersteuning en wat is de rol van de burger hierbij? Daarbij richt ze zich op de algemene populatie of op specifieke thema’s zoals ouderen, chronisch zieken, overgewicht en geboortezorg. Bij Tranzo begeleidt Caroline Baan diverse (promotie)onderzoeken en is zij mede organisator van de Masterclass voor eerstelijnsbestuurders.

Daarnaast is Caroline actief op het terrein van persoonlijk leiderschapsontwikkeling, onder andere door het geven van workshops op terrein van persoonlijk leiderschap.

Expertise

  • Integrale gezondheidszorg / populatiemanagement
  • Implementatieonderzoek
  • Burgerparticipatie
  • Persoonlijk leiderschapsontwikkeling

Contact

E-mail: info@rivm.nl