Nevenfuncties van Erik Lebret, chief science officer Integrated Risk Assessment bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • Bijzonder hoogleraar Environmental health impact assessment bij Universiteit Utrecht, Institute for Risk Assessment Sciences (IRASInstitute of Risk Assessment Sciences).
 • Lid Expertiseforum Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid.
 • Lid Klankbordgroep Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie: POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage, chroom-6 en CARCChemical Agent Resistant Coating.
 • Voorzitter Begeleidingsgroep Onderzoek Bestrijdingsmiddelen-Omwonenden.
 • Lid Gezondheidsraad Commissie Signalering gezondheid en milieu.
 • Adviseur Gezondheidsraad Commissie Afwegingskader gezondheid in het milieubeleid.
 • Lid Management Board EUEuropese Unie project HBM4EU European Human Biomonitoring Initiative, SC1-PM-05-2016.
 • Member Policy Committee of the International Society of Environmental Epidemiology (ISEE).
 • Lid Advisory Committee Environmental Health Economics Network, WHO-ECEH.
 • Lid External Science Advisory Panel of CEFICRaad van de Europese chemische industrie Research and Innovation programme.
 • Lid Beoordelingscommissie STW Onderzoeksprogramma 'Biotechnologie en Veiligheid', ministerie Infrastructuur en Milieu.
 • Ad hoc reviewer voor wetenschappelijke tijdschriften en voor research proposals van onderzoeksprogramma’s.