Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan onze (kennis over) gezondheid. Daarom wordt op het RIVM ook veel promotieonderzoekonderzoek gedaan. Onder de noemer ‘Jonge onderzoekers in beeld’ presenteren een aantal RIVM-promovendi hun onderzoek in de vorm van een korte film.

Jonge onderzoekers in beeld

Bij het RIVM doen veel jonge onderzoekers promotieonderzoek. Proneri is het promovendinetwerk van het RIVM. Er worden workshops, educatieve en sociale activiteiten georganiseerd voor alle promovendi die bij het RIVM werkzaam zijn. Naast deze activiteiten wil Proneri ook een overzicht geven van alle promovendi, om onderling contact makkelijker te maken.

In het kader van wetenschapscommunicatie hebben een aantal  jonge onderzoekers een korte film gemaakt waarin ze hun onderzoek toelichten.
Deze films zijn zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar en staan ook op youtube.

Naam onderzoeker

Titel onderzoek en link naar film

Meer informatie

Hedwig Braakhuis

Inademing van nanomaterialen

Kir-nano

Patricia Huijbers

Antibioticumresistentie bij de mens: spelen kippen een rol?

ESBL

Saskia van der Lee

Geheugenimmuniteit na vaccinatie tegen kinkhoest

KIM-studie

Rolf Ypma

DNA-onderzoek: Vogelgriep mogelijk verspreid door wind

Vogelgriep