Centrale implementatie van Next Generation Sequencing in het RIVM, (CINAR, S/132004) Dollé, dr. M.E.T.( Martijn)

Aanleiding en motivatie

De laatste 10 jaar hebben DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) sequentie technieken zich spectaculair ontwikkeld, met enorme verbeteringen in capaciteit, doorvoer en kostprijs. Deze Next Generation Sequencing (NGS Next Generation Sequencing (Next Generation Sequencing )) technologieën zijn bij universiteiten, academische ziekenhuizen en bedrijven in gebruik en staan op het punt toegepast te gaan worden voor bevolkingsonderzoek en andere volksgezondheidsvraagstukken. NGS zal spoedig een belangrijke techniek worden voor veel RIVM-taken, zoals gezondheid bevorderende strategieadviezen, bevolkingsonderzoeken, beheersen van infectieziektenuitbraken, interventieadviezen tegen ziektekiemen (in voedsel), en het vaccinatieprogramma. Daarom wil het RIVM vertrouwd raken met deze nieuwe technieken, NGS voor zijn eigen voordeel benutten en expertise ontwikkelen betreffende de toepasbaarheid en aanpak van deze NGS technologie, onder meer bij de hierboven genoemde taken.

Doel(en)

Het doel van dit project is om in een businessplan te beschrijven hoe de behoefte aan NGS RIVM-breed ondersteund kan worden, inclusief de benodigde infrastructuur en eventuele opties voor gezamenlijke uitbestedingen. Hiertoe worden de volgende stappen ondernomen:

  • Inventariseer de aanwezige kennis van en behoefte aan NGS mogelijkheden binnen het RIVM en haar opdrachtgevers.
  • Inventariseer de beschikbare mogelijkheden aan NGS technologieën en instrumenten.
  • Ontwikkel aanbevelingen voor de benodigde ICT Information and communication technology (Information and communication technology) infrastructuur.
  • Combineer de informatie uit de bovengenoemde stappen tot een businessplan. 

Strategische en innovatieve aspecten

NGS is een nieuwe technologie die toepasbaar is bij veel deelgebieden binnen de volksgezondheid en die de werkzaamheden van veel RIVM centra raakt of zal gaan raken. Het is essentieel dat het RIVM direct betrokken is met praktische toepassingen wat NGS betreft voor voorlichting, expert advisering en potentiele referentietaken. Een geïntegreerde benadering van NGS reduceert de leercurve van individuele afdelingen. Zo kan een optimaal resultaat behaald worden en kunnen kostbare investeringen gedeeld worden. Bovendien is NGS aangemerkt door de directieraad RIVM als een proeftoepassing voor de nieuwe RIVM-brede laboratoriumstrategie en de “anders werken” en “sh@redlab” projecten ter voorbereiding van de verhuizing van het RIVM naar het Utrecht Science Park en de RIVM2020 doelstellingen.

Geplande resultaten en producten en/of vaardigheden en eindtermen voor expertise

Dit project resulteert in een RIVM-brede inventarisatie aan NGS-behoeften en een of meer ondersteuningsadviezen ter implementatie. Het businessplan wordt uitgedragen via een presentatie aan het MT en een algemeen symposium.

Beoogd vervolg

Het is de verwachting dat het product van dit project de Directieraad van het RIVM zal helpen tot een weloverwogen beslissing te komen hoe een NGS-infrastructuur op te zetten. Daarmee sluit dit project direct aan bij, en ondersteunt het andere RIVM-brede initiatieven zoals “de nieuwe labstrategie RIVM”, “anders werken” en “shar@dlab”.