Miniaturisatie van immunologische testen (MINIATURISATIE, S/112004) Klis van der, dr. F.R.M. (Fiona)

Inleiding en motivatie

Ondanks een hoge vaccinatiegraad in Nederland blijft de incidentie van Kinkhoest, Mazelen en Bof hoog. In het laboratorium kunnen antistoffen gemeten worden tegen vele infectieziekten. Maar of deze antistoffen daadwerkelijk functioneel bescherming bieden tegen een infectie of ziekte is niet altijd bekend. Alternatieve testen die meer inzicht geven in de functionaliteit van de (vaccin- geïnduceerde) humorale immuniteit is wenselijk.

Doel(en)

In dit project zullen we innovatieve multiplex laboratorium testen ontwikkelen die in staat zijn om functionele humorale bescherming tegen Kinkhoest, Mazelen en Bof te meten. Deze testen dragen bij aan een beter klinisch design en kunnen worden ingezet bij de uitvoering van immuunsurveillance op populatieniveau en binnen klinische vaccinstudies.

Innovatieve aspecten

Versterking van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) is een van de topprioriteiten binnen RIVM2020 traject. Immuunsurveillance is een van de belangrijke pijlers van het RVP en dit project draagt bij aan de verbetering van de methoden die gebruikt worden om de RVP en vaccin responsen te monitoren.

De innovatieve ideeën zoals beschreven in dit project worden vertaald naar een praktische implementatie van de nieuwe multiplex testen binnen het RIVM. De bestaande samenwerking tussen het RIVM met twee Nederlandse Universiteiten wordt versterkt en verder zal de positie van het RIVM binnen het veld van vaccin respons onderzoek en populatie sero-epidemiologie verstevigd worden.

Aanpak, externe partners, geplande resultaten en producten en verdienmodel

Het geplande resultaat is enkele high-throughput immunologische testen die in staat zijn om functionele bescherming tegen RVP infectieziekten te kunnen meten. Focus zal liggen op de ontwikkeling van een test gebaseerd op flow-cytometrie voor de identificatie en karakterisering

van antigeen-specifieke B-lymfocyten populaties en een fluorescentie high-throughput multiplex virus neutralisatie test.

Beoogd vervolg

De in dit project ontwikkelde testen worden geïmplementeerd binnen het RIVM en kunnen worden ingezet in immuunsurveillance projecten, zoals PIENTER 3.